แล้งหนัก 22-07-62

เจาะข่าวเด็ด The Day News Update 22-07-62

  • 01:37 หลายเขื่อนใหญ่เหลือน้ำใช้การจริงไม่ถึง 30 %

  • 04:09 “เขื่อนอุบลรัตน์” น้ำใช้การได้ติดลบ

  • 09:36 ภัยแล้งกระทบข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฯ จ.ร้อยเอ็ด

  • 11:59 News Update

Embed:
Views: 21

Tag:
ข้าวหอมมะลิ
ภัยแล้ง
ร้อยเอ็ด
เขื่อน
เขื่อนอุบลรัตน์

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ เจาะข่าวเด็ด The Day News Update