ปัญหาภัยแล้งยังรุนแรงต่อเนื่อง

ข่าวสั้น Motion News 22-07-62


Embed:
Views: 6

Tag:
ขั้นวิกฤต
ภัยแล้ง
ระดับน้ำ

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ ข่าวสั้น Motion News