น้ำมันปาล์ม ใครได้ ใครเสีย? 17-06-62

เจาะข่าวเด็ด The Day News Update 17-06-62

  • 02:20 ผลกระทบงดโปรโมชั่นน้ำมันปาล์มบรรจุขวด 

  • 05:41 ห่วงโซ่การผลิตน้ำมันปาล์ม 

  • 09:56 กรมการค้าภายในหารือรักษาเสถียรภาพราคาปาล์มน้ำมัน

  • 13:09 News Update

Embed:
Views: 24

Tag:
กรมการค้าภายใน
น้ำมันปาล์ม
ห้างสรรพสินค้า

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ เจาะข่าวเด็ด The Day News Update