ชื่นชมผู้สูงวัยใฝ่เรียน เข้ารับมอบปัญญาบัตร

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ ทันข่าวเช้า Good Morning Thailand