รับมือฝนถล่ม 14-05-62

เจาะข่าวเด็ด The Day News Update 14-05-62

  • 01:58 ประกาศเตรียมรับมือฤดูฝน 

  • 05:28 เกษตรกรหวังฤดูฝนช่วงปลายเดือน พ.ค. ช่วยบรรเทาแล้ง 

  • 08:31 นักวิชาการชี้ ปีนี้ฝนน้อยกว่าปกติ

  • 11:50 ปิดแหล่งท่องเที่ยวช่วงหน้ามรสุม

  • 14:08 News Update

Embed:
Views: 25

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ เจาะข่าวเด็ด The Day News Update