ทั่วโลกแห่บริจาคบูรณะ “นอเทรอดาม”

ทันข่าวเช้า Good Morning Thailand 17-04-62


Embed:
Views: 199

Tag:
ผู้คนทั่วโลก
มหาวิหารนอเทรอดาม
เพลิงไหม้

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ ข่าวเช้า Good Morning Thailand