พิษภัยแล้ง 08-04-62

เจาะข่าวเด็ด The Day News Update 08-04-62

  • 01:35 ภัยแล้งหลายพื้นที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น

  • 05:25 ภัยแล้งกดดันราคาผักกระทบผู้บริโภค

  • 08:45 แนวโน้มภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

  • 11:10 กรมชลฯ ยืนยัน ปริมาณน้ำในเขื่อนเพียงพอสู้ภัยแล้ง

  • 13:40 News Update

Embed:
Views: 10

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ เจาะข่าวเด็ด The Day News Update