วิพากษ์นโยบายค่าแรง 20-03-62

เจาะข่าวเด็ด The Day News Update 20-03-62

  • 02:30 “ค่าแรงขั้นต่ำ” นโยบายโกยคะแนนเสียงช่วงโค้งสุดท้าย

  • 08:50 ภาคเอกชนค้านนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

  • 12:30 ชาวสวิสฯ ค้านนโยบายประกันเงินเดือน

  • 14:55 News Update

Embed:
Views: 16

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ เจาะข่าวเด็ด The Day News Update