สิทธิขอตาย 04-03-62

เจาะข่าวเด็ด The Day News Update 04-03-62

  • 01:52 หนุ่มไทยเลือกการุณยฆาต หลังป่วยนาน 10 ปี

  • 05:28 การุณยฆาตในสวิสเซอร์แลนด์ 

  • 08:27 ประเทศที่การุณยฆาตถูกกฎหมาย

  • 09:56 ข้อแตกต่างของการุณยฆาตกับ ม.12 ของ พ.ร.บ.สุขภาพไทย

  • 15:17 News Upadate

Embed:
Views: 13

Tag:
การุณยฆาต
สวิตเซอร์แลนด์
สวิสเซอร์แลนด์

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ เจาะข่าวเด็ด The Day News Update