สหรัฐฯส่งคืนวัตถุโบราณอายุกว่า 4,000ปี ให้ไทย

ทันข่าวเช้า Good Morning Thailand 18-01-62


Embed:
Views:

Tag:
กรมศิลปากร
สหรัฐอเมริกา
โบราณวัตถุ

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ ข่าวเช้า Good Morning Thailand