ใช้ใบขับขี่ดิจิทัลวันแรก 15-01-62

เจาะข่าวเด็ด The Day News Update 15-01-62

  • 01:51 เริ่มใช้ใบขับขี่ดิจิทัลวันนี้

  • 05:46 เสียงสะท้อนประชาชนหลังใช้ใบขับขี่ดิจิทัลวันแรก 

  • 09:42 ตร.ระบุ ยังต้องใช้ใบขับขี่แบบเก่าควบคู่ใบขับขี่ดิจิทัล

  • 12:17 ใบขับขี่ดิจิทัล เทรนด์ของโลก

  • 14:52 News Update

Embed:
Views: 28

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ เจาะข่าวเด็ด The Day News Update