คัดลอก URL แล้ว

ภาษีความเค็ม 09-11-61

เจาะข่าวเด็ด The Day News Update 09-11-61

  • 01:35 สรรพสามิตผลักดันเก็บภาษีความเค็ม

  • 04:47 ผู้ประกอบการเตรียมปรับตัวหากมีภาษีความเค็ม 

  • 07:40 คนไทยกินเค็มเกินความต้องการ 2 เท่า

  • 11:08 โมเดลภาษีความหวาน

  • 14:25 News Update

Embed:
Views: 564

Tag:
ภาษีความเค็ม
ภาษีสินค้า
สุขภาพ

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ เจาะข่าวเด็ด The Day News Update