แท็กซี่เหมาจ่าย 02-11-61

เจาะข่าวเด็ด The Day News Update 02-11-61

  • 02:00 ปมร้อนไอเดีย “แท็กซี่เหมาจ่าย”

  • 06:15 ประชาชน มอง “เหมาจ่าย” เอื้อแท็กซี่ มากกว่าผู้บริโภค

  •  10:15 แท็กซี่เหมาจ่าย แนวคิดดี ทำได้จริง ?

  • 12:50 แนวคิดแท็กซี่เหมาจ่ายในญี่ปุ่น

Embed:
Views: 13

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ เจาะข่าวเด็ด The Day News Update