แผ่นดินไหวขนาด 5.7 สะเทือนกรุงไทเป

ทันข่าวเช้า Good Morning Thailand 24-10-61


Embed:
Views: 3

Tag:
กรุงไทเป
แผ่นดินไหว
ไต้หวัน

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ ข่าวเช้า Good Morning Thailand