คัดลอก URL แล้ว

มรดกวัฒนธรรมอัฟกานิสถานเสี่ยงถูกทำลาย

Welcome World 13-02-58

  • 00:12 มรดกวัฒนธรรมอัฟกานิสถานเสี่ยงถูกทำลาย
  • 04:33 เรือดำน้ำนำเที่ยวที่บาหลี

Embed:
Views: 391

Tag:
ข่าว
มรดกทางวัฒนธรรม
ศาสนาพุทธ
อัฟกานิสถาน
เหมืองแร่ทองแดง

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ เปิดโลกวันใหม่ Welcome World