26 ม.ค. 2535 รัสเซียยุติการเล็งอาวุธนิวเคลียร์ไปยังสหรัฐฯ

Welcome World 26-01-58

    • 00:23  26 ม.ค. 2535 รัสเซียยุติการเล็งอาวุธนิวเคลียร์ไปยังสหรัฐฯ
    • 02:26  26 ม.ค. 2544 แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในวันชาติอินเดีย
    • 03:39  26 ม.ค. วันชาติออสเตรเลีย05:38  Photo of the day

Embed:
Views:

Tag:
26 ม.ค. 2535
ข่าว
ยุติ
รัสเซีย
สงครามเย็น
สหรัฐอเมริกา
อาวุธนิวเคลียร์

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ เปิดโลกวันใหม่ Welcome World