21 ม.ค. วันกอดแห่งชาติของสหรัฐฯ

Welcome World 21-01-58

  • 00.33 21 ม.ค.2540 นิวต์ กิงกริช ถูกสอบสวนทางวินัย
  • 01.53 21 ม.ค.2511 เครื่องบินทิ้งระเบิดสหรัฐฯ ตกในกรีนแลนด์
  • 02.44 21 ม.ค. วันกอดแห่งชาติของสหรัฐฯ
  • 04.29 EPA : ศิลปะดิจิตอลชุด “แสงสว่างในความมืดมิด”
  • 05.24 AP Photo : มือกลองเด็กน้อย ประเพณี “ตามบอร์ราดา”
  • 06.29 AP Photo : ลิงบาบูนเดินอยู่บริเวณปากปล่องภูเขาไฟ

Embed:
Views:

Tag:
กล้าแสดงออก
วันกอดแห่งชาติของสหรัฐฯ
สหรัฐอเมริกา
สาธารณะ
หนังดีซีรีส์ดัง

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ เปิดโลกวันใหม่ Welcome World