ประติมากรรมน้ำแข็งจากมวลอากาศเย็น

ทันข่าวเช้า Good Morning Thailand 19-01-61


Embed:
Views: 7

Tag:
นำ้แข็ง
ประติมากรรม
อากาศ

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ ข่าวเช้า Good Morning Thailand