ฝ่ายค้านเสนอชื่อ “มหาธีร์” ชิงเก้าอี้นายกฯ มาเลเซีย

ทันข่าวเช้า Good Morning Thailand 09-01-61


Embed:
Views: 12

Tag:
นายกรัฐมนตรี
ฝ่ายค้าน
มาเลเซีย

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ ข่าวเช้า Good Morning Thailand