รัฐวิกตอเรียผ่านกฎหมาย “การุณยฆาต”

เช้าทันโลก Welcome World 30-11-60


Embed:
Views: 18

Tag:
การุณยฆาต
รัฐวิกตอเรีย
ออสเตรเลีย

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ เปิดโลกวันใหม่ Welcome World