พรรคฝ่ายค้านเยอรมนีเผชิญแรงกดดันร่วมตั้งรัฐบาล

เช้าทันโลก Welcome World 24-11-60


Embed:
Views: 4

Tag:
พรรคฝ่ายค้าน
รัฐบาล
เยอรมนี

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ เปิดโลกวันใหม่ Welcome World