UNC ระบุเกาหลีเหนือละเมิดข้อตกลงสงบศึก

เช้าทันโลก Welcome World 23-11-60


Embed:
Views: 66

Tag:
ข้อตกลงสงบศึก
สหประชาชาติ
เกาหลีเหนือ

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ เปิดโลกวันใหม่ Welcome World