กฟน.ร่วมภาคีนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินถนนพิษณุโลก 
เชื่อมต่อโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินใจกลางเมือง

FaceBook Comment

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง