เวียดนามเก็บกวาดซากความเสียหายไต้ฝุ่นด็อมเร็ย

เช้าทันโลก Welcome World 09-11-60


Embed:
Views: 39

Tag:
เวียดนาม
ไต้ฝุ่นด็อมเร็ย

FaceBook Comment

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง