เมียนมาชุมนุมสนับสนุนกองทัพ

เช้าทันโลก Welcome World 30-10-60


Embed:
Views: 2

Tag:
กองทัพ
ชาวโรฮีนจา
ชุมนุม
เมียนมา

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ เปิดโลกวันใหม่ Welcome World