คัดลอก URL แล้ว

3 นักวิทย์พัฒนากล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนคว้าโนเบลเคมี

เช้าทันโลก Welcome World 05-10-60


Embed:

คลิปล่าสุดของ เปิดโลกวันใหม่ Welcome World