มาเลเซีย-จีน เริ่มสร้างรถไฟมูลค่ากว่า 4 แสนล้านบาท

เช้าทันโลก  Welcome World 11-08-60


Embed:
Views: 1

Tag:
มาเลเซีย
รถไฟรางคู่

FaceBook Comment

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง