UN โทษมนุษย์ทำให้อหิวาตกโรคระบาดในเยเมน

เช้าทันโลก Welcome World 23-06-60


Embed:
Views: 3

Tag:
UN
อหิวาตกโรค
เยเมน

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ เปิดโลกวันใหม่ Welcome World