ฟอร์ดเผยแนวคิดรวมตู้ขนสินค้าและโดรน

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ เปิดโลกวันใหม่ Welcome World