คัดลอก URL แล้ว

ศาลสหรัฐฯ เปิดไต่สวนข้อโต้แย้งคำสั่งแบนมุสลิม

Welcome World 08-02-60


Embed:

คลิปล่าสุดของ เปิดโลกวันใหม่ Welcome World