ฟิลิปปินส์คาดแนวปฏิบัติทะเลจีนใต้เสร็จกลางปีนี้

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ เปิดโลกวันใหม่ Welcome World