คัดลอก URL แล้ว

สิงคโปร์ช่วยเหลือประชาชนเปลี่ยนระบบโทรทัศน์เป็นแบบดิจิตอล

Night Time Report  1-10-57


Embed:

คลิปล่าสุดของ Night Time Report