กลุ่มคนหลากหลายทางเพศฝ่าลมฝนกันออกมาเดินขบวนในฮ่องกง

Welcome World 28-11-59


Embed:
Views:

Tag:
LGBT
ฮ่องกง
เดินขบวน

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ เปิดโลกวันใหม่ Welcome World