ผู้นำฟิลิปปินส์-มาเลเซีย ร้องเพลงร่วมกัน

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ เปิดโลกวันใหม่ Welcome World