สหรัฐฯเผชิญคลื่นสูงจากพายุ “เฮอร์ไมน์”

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ ข่าวสั้น Motion News