พรรคฝ่ายค้านฮ่องกงได้เสียงพอรักษาสิทธิ์วีโต้

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ เปิดโลกวันใหม่ Welcome World