Tag: ShareMAN

เปิดแผนคนทำดี : ภารกิจสืบสานผ้าทอมือโบราณ มรดกสุดท้ายของชาวไทพวน
เปิดแผนคนทำดี : ภารกิจสืบสานผ้าทอมือโบราณ มรดกสุดท้ายของชาวไทพวน
ShareMAN เปิดแผนคนทำดี 05-03-60
ShareMAN เปิดแผนคนทำดี 05-03-60
เปิดแผนคนทำดี : ปฏิบัติการโจรกลับใจ ทวงคืนผืนป่า “ภูแจ้งโม้”
เปิดแผนคนทำดี : ปฏิบัติการโจรกลับใจ ทวงคืนผืนป่า "ภูแจ้งโม้"
เปิดแผนคนทำดี :  ภารกิจรวมตัวอย่างคนดี ปี 2560
เปิดแผนคนทำดี : ภารกิจรวมตัวอย่างคนดี ปี 2560
เปิดแผนคนทำดี :  ภารกิจรวมแผนทำดีตลอด ปี 2559
เปิดแผนคนทำดี : ภารกิจรวมแผนทำดีตลอด ปี 2559
เปิดแผนคนทำดี : “ภารกิจปะซ่อมถนน” คืนความปลอดภัยให้คนใช้ทาง
เปิดแผนคนทำดี : "ภารกิจปะซ่อมถนน" คืนความปลอดภัยให้คนใช้ทาง
เปิดแผนคนทำดี : ปฏิบัติการพิทักษ์ชายฝั่งทะเล “ท่าศาลา”
เปิดแผนคนทำดี : ปฏิบัติการพิทักษ์ชายฝั่งทะเล “ท่าศาลา”
เปิดแผนคนทำดี : ปฏิบัติการอนุรักษ์พิทักษ์ป่า “เขาอ่างแก้ว”
เปิดแผนคนทำดี : ปฏิบัติการอนุรักษ์พิทักษ์ป่า “เขาอ่างแก้ว”
เปิดแผนคนทำดี : ‘แม่พิมพ์ห่อหมก’ กับภารกิจสร้างโอกาสการศึกษา
เปิดแผนคนทำดี : ‘แม่พิมพ์ห่อหมก’ กับภารกิจสร้างโอกาสการศึกษา
เปิดแผนคนทำดี : ปฏิบัติการกล่องโฟมช่วยคนหางาน
เปิดแผนคนทำดี : ปฏิบัติการกล่องโฟมช่วยคนหางาน
เปิดแผนคนทำดี : ภารกิจกู้คืนป่าชายเลนแหลมฉบังผืนสุดท้าย
เปิดแผนคนทำดี : ภารกิจกู้คืนป่าชายเลนแหลมฉบังผืนสุดท้าย