Tag: โพล

คนส่วนใหญ่มองอีก 1 ปีท่องเที่ยวไทยฟื้นตัว
คนส่วนใหญ่มองอีก 1 ปีท่องเที่ยวไทยฟื้นตัว
โพลเผยคนไทยเห็นด้วยลดเคอร์ฟิว-พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังจำเป็น
โพลเผยคนไทยเห็นด้วยลดเคอร์ฟิว-พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังจำเป็น
นายกฯยันไม่ได้สั่งทำโพลยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ
นายกฯยันไม่ได้สั่งทำโพลยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ
โพลเผยประชาชนเชื่อมั่นฝ่ายค้าน ทำหน้าที่ซักฟอกรัฐบาล
โพลเผยประชาชนเชื่อมั่นฝ่ายค้าน ทำหน้าที่ซักฟอกรัฐบาล
คนกลัวปัญหาปากท้องมากกว่าติดเชื้อโควิด-19
คนกลัวปัญหาปากท้องมากกว่าติดเชื้อโควิด-19
โพลชี้ประชาชนค้าน “อนาคตใหม่” อภิปรายนอกสภาฯ
โพลชี้ประชาชนค้าน “อนาคตใหม่” อภิปรายนอกสภาฯ
โพลเผย “ชิม ช้อป ใช้” เข้าไม่ถึงผู้มีรายได้น้อย
โพลเผย “ชิม ช้อป ใช้” เข้าไม่ถึงผู้มีรายได้น้อย
โพลชี้ “การสืบทอดอำนาจ” เป็นจุดอ่อนรัฐบาล
โพลชี้ “การสืบทอดอำนาจ” เป็นจุดอ่อนรัฐบาล
โพลชี้คนส่วนใหญ่กังวลเลือกตั้ง บ้านเมืองไม่สงบ
โพลชี้คนส่วนใหญ่กังวลเลือกตั้ง บ้านเมืองไม่สงบ
“พล.อ.ประยุทธ์” เมินโพลคะแนนนิยมลด
“พล.อ.ประยุทธ์” เมินโพลคะแนนนิยมลด
กกต.เตือนห้ามเผยแพร่โพลร่างรธน.
กกต.เตือนห้ามเผยแพร่โพลร่างรธน.
โพลเผยหลังมี คสช.ตำรวจเรียกรับเงินลดลง
ประชาชนถูกใจค่านิยม คสช.ที่มีต่อ 3 สถาบัน