คัดลอก URL แล้ว

Tag: โจมตีโรงกลั่นน้ำมัน

โจมตีโรงกลั่นที่ IS ยึดครอง
โจมตีโรงกลั่นที่ IS ยึดครอง