คัดลอก URL แล้ว

Tag: โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน

วธ. เดินหน้าอบรมหลักสูตรการประสานงานและการบริการที่ดี ให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน