Tag: แม่น้ำยม

เร่งซ่อมพนังกั้นน้ำริมแม่น้ำยม จ.สุโขทัย
เร่งซ่อมพนังกั้นน้ำริมแม่น้ำยม จ.สุโขทัย
คันกั้นแม่น้ำยมพัง น้ำทะลักท่วมชุมชน-พื้นที่เกษตร
คันกั้นแม่น้ำยมพัง น้ำทะลักท่วมชุมชน-พื้นที่เกษตร
ชาวบ้านพิจิตรพลิกวิกฤตแล้งหาของมีค่าในแม่น้ำยม
ชาวบ้านพิจิตรพลิกวิกฤตแล้งหาของมีค่าในแม่น้ำยม
พิจิตรแม่น้ำยมตอนกลางแห้งขอด
พิจิตรแม่น้ำยมตอนกลางแห้งขอด
ทหารเร่งขุดลอกแม่น้ำยมช่วยภัยแล้ง จ.พิษณุโลก
ทหารเร่งขุดลอกแม่น้ำยมช่วยภัยแล้ง จ.พิษณุโลก
หลายจังหวัดได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
หลายจังหวัดได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
พิจิตร แม่น้ำยมแห้งขอด
พิจิตร แม่น้ำยมแห้งขอด
ชาวนาเร่งสูบน้ำ หลังแม่น้ำยมลดระดับรวดเร็ว
ชาวนาเร่งสูบน้ำ หลังแม่น้ำยมลดระดับรวดเร็ว
ภัยแล้ง จ.พิจิตร ส่อเค้ามาเร็วกว่าทุกปี
ภัยแล้ง จ.พิจิตร ส่อเค้ามาเร็วกว่าทุกปี
พิจิตรแล้งหนัก น้ำยมแห้งขอด
พิจิตรแล้งหนัก น้ำยมแห้งขอด
เกษตรกรเร่งสูบน้ำ หลังแม่น้ำยม จ.พิจิตร แห้งขอด
เกษตรกรเร่งสูบน้ำ หลังแม่น้ำยม จ.พิจิตร แห้งขอด
วิกฤตภัยแล้งส่งผล แม่น้ำยมแห้งขอด
วิกฤตภัยแล้งส่งผล แม่น้ำยมแห้งขอด
จ.พิจิตร ทำคันกั้นเก็บกักน้ำแม่น้ำยม
จ.พิจิตร ทำคันกั้นเก็บกักน้ำแม่น้ำยม
น้ำท่วมลดระดับลงเริ่มเห็นผิวถนน จ.พิจิตร
น้ำท่วมลดระดับลงเริ่มเห็นผิวถนน จ.พิจิตร
น้ำท่วมโรงชำแหละเนื้อสุกร จ.พิจิตร
น้ำท่วมโรงชำแหละเนื้อสุกร จ.พิจิตร
แม่น้ำยมล้นชาวบ้านใช้เรือสัญจร จ.พิจิตร
แม่น้ำยมล้นชาวบ้านใช้เรือสัญจร จ.พิจิตร
แม่น้ำยมเอ่อล้นท่วมบ้านประชาชน จ.พิจิตร
แม่น้ำยมเอ่อล้นท่วมบ้านประชาชน จ.พิจิตร
แม่น้ำยมทะลักท่วมตัวเมืองสุโขทัย
แม่น้ำยมทะลักท่วมตัวเมืองสุโขทัย