คัดลอก URL แล้ว

Tag: แถลงผลการตรวจพิสูจน์ชิ้นเนื้อ

แพทย์ชี้แจงสรุปชายมีแมลงออกจากผิวหนัง
แพทย์ชี้แจงสรุปชายมีแมลงออกจากผิวหนัง