Tag: แคว้นกาตาลุญญา

เกิดเหตุไฟป่าครั้งใหญ่ในสเปน
เกิดเหตุไฟป่าครั้งใหญ่ในสเปน
ประท้วงครบ 1 ปี ประชามติ “กาตาลัน” แยกตัวจากสเปน
ประท้วงครบ 1 ปี ประชามติ “กาตาลัน” แยกตัวจากสเปน
กลุ่มผู้สนับสนุนการแยกตัวจากสเปนฉลองตำแหน่งประธานรัฐสภา
กลุ่มผู้สนับสนุนการแยกตัวจากสเปนฉลองตำแหน่งประธานรัฐสภา
กษัตริย์สเปนทรงขอให้ชาวสเปนมีความสามัคคี
กษัตริย์สเปนทรงขอให้ชาวสเปนมีความสามัคคี
อดีตผู้นำแคว้นกาตาลุญญาเรียกร้องขอกลับสเปน
อดีตผู้นำแคว้นกาตาลุญญาเรียกร้องขอกลับสเปน
ชาวกาตาลันเตรียมเลือกตั้งชี้ชะตาแคว้นในวันนี้
ชาวกาตาลันเตรียมเลือกตั้งชี้ชะตาแคว้นในวันนี้
ชาวกาตาลันเรียกร้องปล่อยตัวอดีตเจ้าหน้ารัฐบาลกาตาลุญญา
ชาวกาตาลันเรียกร้องปล่อยตัวอดีตเจ้าหน้ารัฐบาลกาตาลุญญา
“กาตาลุญญา” เรียกร้องให้ปล่อยตัวอดีตผู้บริหารแคว้น
“กาตาลุญญา” เรียกร้องให้ปล่อยตัวอดีตผู้บริหารแคว้น
อดีตผู้นำกาตาลุญญาต้องถูกศาลสเปนตัดสินคดี
อดีตผู้นำกาตาลุญญาต้องถูกศาลสเปนตัดสินคดี
อดีตผู้นำแคว้นกาตาลุญญาปฏิเสธลี้ภัยในเบลเยียม
อดีตผู้นำแคว้นกาตาลุญญาปฏิเสธลี้ภัยในเบลเยียม
ชาวสเปนประท้วงคำสั่งยึดอำนาจแคว้นกาตาลุญญา
ชาวสเปนประท้วงคำสั่งยึดอำนาจแคว้นกาตาลุญญา
“กาตาลุญญา” ไม่ล้มเลิกแผนประกาศเอกราช
"กาตาลุญญา" ไม่ล้มเลิกแผนประกาศเอกราช
เศรษฐกิจ “แคว้นกาตาลุญญา”
เศรษฐกิจ “แคว้นกาตาลุญญา”
แคว้นกาตาลุญญาเตรียมประกาศเอกราช
แคว้นกาตาลุญญาเตรียมประกาศเอกราช
แคว้นกาตาลุญญาเตรียมลงประชามติแยกตัวจากสเปน
แคว้นกาตาลุญญาเตรียมลงประชามติแยกตัวจากสเปน