คัดลอก URL แล้ว

Tag: เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา

ยืนยันพระที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมลาสิกขาแล้ว
ยืนยันพระที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมลาสิกขาแล้ว