คัดลอก URL แล้ว

Tag: เพิกถอนสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย #สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย #ทนายอนันต์ชัย #เสรีพิศุทธ์ #ศรีสุวรรณ #ข่าวโมโน29 #Mono29News #Mono29

“เสรีพิศุทธ์” อนุมัติแล้ว! ให้ “ทนายอนันต์ชัย” ยื่นเพิกถอน “สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย”
"เสรีพิศุทธ์" อนุมัติแล้ว! ให้ "ทนายอนันต์ชัย" ยื่นเพิกถอน "สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย"