Tag: เปิดแผนคนทำดี

เปิดแผนคนทำดี : ภารกิจร้านเบเกอรี่ ปันโอกาสที่ดีสู่คนพิการ
เปิดแผนคนทำดี : ภารกิจร้านเบเกอรี่ ปันโอกาสที่ดีสู่คนพิการ
เปิดแผนคนทำดี : ‘นางฟ้าบ้านนา’ กับภารกิจอาสาปลุกสำนึกรักบ้านเกิด
เปิดแผนคนทำดี : 'นางฟ้าบ้านนา' กับภารกิจอาสาปลุกสำนึกรักบ้านเกิด
เปิดแผนคนทำดี :  ภารกิจกู้คืนผืนป่าบ้านจาน ปกป้องป่าทามแห่งลุ่มน้ำชี
เปิดแผนคนทำดี : ภารกิจกู้คืนผืนป่าบ้านจาน ปกป้องป่าทามแห่งลุ่มน้ำชี
เปิดแผนคนทำดี :  ภารกิจเปลี่ยนสวนเคมีสู่สวนอินทรีย์  สร้างวิถีเกษตรปลอดภัย
เปิดแผนคนทำดี : ภารกิจเปลี่ยนสวนเคมีสู่สวนอินทรีย์ สร้างวิถีเกษตรปลอดภัย
เปิดแผนคนทำดี : ภารกิจสืบสานผ้าทอมือโบราณ มรดกสุดท้ายของชาวไทพวน
เปิดแผนคนทำดี : ภารกิจสืบสานผ้าทอมือโบราณ มรดกสุดท้ายของชาวไทพวน
เปิดแผนคนทำดี : พลิกปัญหาท่องเที่ยวด้วยเครือข่ายชุมชน สร้างวิถียั่งยืนสู่อ่าวลึก
เปิดแผนคนทำดี : พลิกปัญหาท่องเที่ยวด้วยเครือข่ายชุมชน สร้างวิถียั่งยืนสู่อ่าวลึก
ShareMAN เปิดแผนคนทำดี 05-03-60
ShareMAN เปิดแผนคนทำดี 05-03-60
เปิดแผนคนทำดี : ปฏิบัติการโจรกลับใจ ทวงคืนผืนป่า “ภูแจ้งโม้”
เปิดแผนคนทำดี : ปฏิบัติการโจรกลับใจ ทวงคืนผืนป่า "ภูแจ้งโม้"
เปิดแผนคนทำดี :  ปฏิบัติการ “ขนมปังรสพระทำ” สัมมาชีพเพื่อการแบ่งปัน
เปิดแผนคนทำดี : ปฏิบัติการ "ขนมปังรสพระทำ" สัมมาชีพเพื่อการแบ่งปัน
เปิดแผนคนทำดี : ภารกิจเปลี่ยนโรงเรียนไกลปืนเที่ยงสู่โรงเรียนสองภาษา
เปิดแผนคนทำดี : ภารกิจเปลี่ยนโรงเรียนไกลปืนเที่ยงสู่โรงเรียนสองภาษา
เปิดแผนคนทำดี : “เพื่อนปลูก..เพื่อนกิน”
เปิดแผนคนทำดี : "เพื่อนปลูก..เพื่อนกิน”
เปิดแผนคนทำดี : ภารกิจ “แปลงโฉมหมาจร” ชุบชีวิตใหม่ให้สุนัขจรจัด
เปิดแผนคนทำดี : ภารกิจ "แปลงโฉมหมาจร" ชุบชีวิตใหม่ให้สุนัขจรจัด
เปิดแผนคนทำดี : เปลี่ยนวิกฤตชุมชนบนดอย
เปิดแผนคนทำดี : เปลี่ยนวิกฤตชุมชนบนดอย
เปิดแผนคนทำดี :  ปฏิบัติการติวฟรีทั่วไทย ถวายแด่พ่อ
เปิดแผนคนทำดี : ปฏิบัติการติวฟรีทั่วไทย ถวายแด่พ่อ
เปิดแผนคนทำดี :  ภารกิจรวมตัวอย่างคนดี ปี 2560
เปิดแผนคนทำดี : ภารกิจรวมตัวอย่างคนดี ปี 2560
เปิดแผนคนทำดี :  ภารกิจรวมแผนทำดีตลอด ปี 2559
เปิดแผนคนทำดี : ภารกิจรวมแผนทำดีตลอด ปี 2559
เปิดแผนคนทำดี : ภารกิจต่อลมหายใจสุดท้าย
เปิดแผนคนทำดี : ภารกิจต่อลมหายใจสุดท้าย
เปิดแผนคนทำดี :  สร้างชุมชนให้น่าอยู่ด้วยแนวคิดปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”
เปิดแผนคนทำดี : สร้างชุมชนให้น่าอยู่ด้วยแนวคิดปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง"