Tag: เถ้าถ่าน

ภูเขาไฟ “สินาบุง” ปะทุในอินโดนีเซีย
ภูเขาไฟ “สินาบุง” ปะทุในอินโดนีเซีย
ภูเขาไฟโกลิมาในเม็กซิโกปะทุ
ภูเขาไฟโกลิมาในเม็กซิโกปะทุ
ภูเขาไฟปะทุในเม็กซิโก
ภูเขาไฟปะทุในเม็กซิโก
ภูเขาไฟปะทุในเม็กซิโก
ภูเขาไฟปะทุในเม็กซิโก
ภูเขาไฟสินาบุงในอินโดฯ ปะทุอีกรอบ
ภูเขาไฟสินาบุงในอินโดฯ ปะทุอีกรอบ
ภูเขาไฟสินาบุงในอินโดฯ ปะทุ ดับ 13 ราย
ภูเขาไฟสินาบุงในอินโดฯ ปะทุ ดับ 13 ราย
ภูเขาไฟในเม็กซิโกปะทุรุนแรง
ภูเขาไฟในเม็กซิโกปะทุรุนแรง
ภูเขาไฟปะทุในเอกวาดอร์
ภูเขาไฟปะทุในเอกวาดอร์
ภูเขาไฟในเม็กซิโกส่งสัญญาณปะทุ
ภูเขาไฟในเม็กซิโกส่งสัญญาณปะทุ
ไฟป่าลุกลามในออสเตรเลีย
ไฟป่าลุกลามในออสเตรเลีย
ภูเขาไฟโบรโมพ่นเถ้าถ่านในอินโดนีเซีย
ภูเขาไฟโบรโมพ่นเถ้าถ่านในอินโดนีเซีย
ภูเขาไฟสินาบุงปะทะต่อเนื่อง
ภูเขาไฟสินาบุงปะทะต่อเนื่อง
ภูเขาไฟราอุงในอินโดนีเซียพ่นเถ้าถ่าน
ภูเขาไฟราอุงในอินโดนีเซียพ่นเถ้าถ่าน
ภูเขาไฟในคอสตาริกาปะทุ
ภูเขาไฟในคอสตาริกาปะทุ
เถ้าถ่านภูเขาไฟในชิลี
เถ้าถ่านภูเขาไฟในชิลี
REUTERS : ภูเขาไฟซินาบุงที่ปะทุเถ้าถ่านขึ้นสู่ท้องฟ้า ในอินโดนีเซีย
REUTERS : ภูเขาไฟซินาบุงที่ปะทุเถ้าถ่านขึ้นสู่ท้องฟ้า ในอินโดนีเซีย
ภูเขาไฟคุกรุ่นในเม็กซิโก
ภูเขาไฟคุกรุ่นในเม็กซิโก