คัดลอก URL แล้ว

Tag: เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

โปรดเกล้าฯ สถาปนา เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี
โปรดเกล้าฯ สถาปนา เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี