คัดลอก URL แล้ว

Tag: องคมนตรี

‘พีระพันธุ์’ ยินดี ‘ประยุทธ์’ ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นองคมนตรี
'พีระพันธุ์' ยินดี 'ประยุทธ์' ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นองคมนตรี
ในหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ‘พล.อ.บัณฑิตย์’ เป็นองคมนตรี
ในหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ‘พล.อ.บัณฑิตย์’ เป็นองคมนตรี
กฐินสร้างสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตา ณ วัดเทพประทาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
กฐินสร้างสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตา ณ วัดเทพประทาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
องคมนตรีมอบรางวัลปฏิทินดีเด่น“สุริยศศิธร” ครั้งที่ 39
องคมนตรีมอบรางวัลปฏิทินดีเด่น“สุริยศศิธร” ครั้งที่ 39
ร.10 พระราชทานสิ่งของมอบแก่ จนท.-พระสงฆ์
ร.10 พระราชทานสิ่งของมอบแก่ จนท.-พระสงฆ์
นิทรรศการ 36 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
นิทรรศการ 36 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
“ชาญชัย ลิขิตจิตถะ” ถึงแก่อสัญกรรม
"ชาญชัย ลิขิตจิตถะ" ถึงแก่อสัญกรรม
โปรดเกล้าฯ “พล.อ.กัมปนาท” เป็นองคมนตรี
โปรดเกล้าฯ "พล.อ.กัมปนาท" เป็นองคมนตรี
ในหลวง ร.10 พระราชทานถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.สงขลา
ในหลวง ร.10 พระราชทานถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.สงขลา
“พล.อ.ประวิตร” ยินดี 2 รัฐมนตรี ได้รับแต่ง
“พล.อ.ประวิตร” ยินดี 2 รัฐมนตรี ได้รับแต่ง
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 10 องคมนตรี
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 10 องคมนตรี
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 10 องคมนตรี
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 10 องคมนตรี
ประชุมคกก.พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
ประชุมคกก.พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์ ยืนยันสุขภาพแข็งแรง
พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์ ยืนยันสุขภาพแข็งแรง