Tag: ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัศมี 500 เมตร รอบมหาวิทยาลัย

ประกาศใช้ ม.44 ปราบเด็กแว้น –คุมร้านเหล้า
ประกาศใช้ ม.44 ปราบเด็กแว้น –คุมร้านเหล้า
ทำไม่ต้องควบคุมร้านเหล้ารอบสถานศึกษา
ทำไม่ต้องควบคุมร้านเหล้ารอบสถานศึกษา